Linkbeleid

Als je akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, stuur mij dan een e-mail met je website, url en andere relevante informatie voor materialen die nodig zijn voor de link. Gebruik van Body Balance Anneloes (BBA) LOGO is afhankelijk van je instemming met de volgende voorwaarden:

1. BBA is de enige eigenaar van het BBA-logo, een handelsmerk geregistreerd of in afwachting van registratie in Nederland.

Je gebruik van het logo bevestigt BBA-eigendom van het logo. BBA behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen tegen elk gebruik van het logo dat niet voldoet aan een van de voorwaarden hierin, of dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of andere rechten van BBA of een van zijn gelieerde organisaties, of in strijd is met andere toepasselijke wetgeving. Elk gebruik van of goodwill in verband met het logo komt ten goede aan BBA.

Gebruik van het logo betekent niet dat er geen goedkeuring, goedkeuring, sponsoring of affiliatie van of met je website door BBA of een van zijn gelieerde bedrijven is. Het logo wordt aangeboden zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, garanties van titel of niet-inbreuk en het gebruik van het logo is op eigen risico.

2. BBA verleent je hierbij een licentie voor het gebruik van het logo, op voorwaarde dat je ermee instemt dat het logo:

§ Uitsluitend worden gebruikt voor het linken naar bodybalanceanneloes.nl (de "Link");

§ Link altijd actief;

§ Sta altijd op zichzelf en zal niet worden gecombineerd met andere grafische elementen;

§ Op geen enkele manier worden gewijzigd, inclusief de grootte, verhoudingen, lettertype, ontwerp, indeling, kleuren of elementen, of geanimeerd, morphed of anderszins vervormd in perspectief of uiterlijk;

§ Niet prominenter verschijnen dan je persoonlijke, bedrijfs-, product-, service- of website-naam;

§ Op een positieve manier worden weergegeven en niet worden gebruikt op een manier die nadelig is voor BBA of een van zijn gelieerde organisaties, of hun producten of diensten; je zult je link naar mij of je gebruik van het logo niet overdragen, toewijzen, verkopen, reproduceren, distribueren of anderszins exploiteren;
en

§ Verschijnen zoals verstrekt door BBA.

3. De licentie hangt verder af van je overeenkomst dat het logo NIET:

§ Verschijnen op pagina's of websites, inclusief inhoud of advertenties voor alcoholische dranken, tabak, religieus materiaal, vuurwapens en artefacten;

§ Verschijnen op pagina's met inhoud die volgens BBA naar eigen goeddunken aanstootgevend, discriminerend is of die obscene, pornografische, gewelddadige, intolerante, smakeloze of denigrerende of seksueel georiënteerde inhoud of materialen omvat;

§ Creëer of geef het uiterlijk van het maken van een goedkeuring, goedkeuring, sponsoring, affiliatie of aanbeveling van een product of dienst door BBA of een van zijn gelieerde organisaties.

4. De licentie hangt verder af van je overeenkomst dat het logo niet zal worden gebruikt of weergegeven op een manier die BBA of zijn gelieerde organisaties of hun producten of diensten in diskrediet brengt, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of andere rechten van BBA of een van zijn gelieerde organisaties, in strijd is met staats-, federale of internationale wetgeving, of vermindert of beschadigt BBA-goodwill in het logo.

5. BBA behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook de hierin verstrekte informatie en / of licentie aan te passen. je erkent en stemt ermee in dat je verantwoordelijk bent voor het bijhouden van dergelijke wijzigingen.

6. BBA behoudt zich het recht voor om de logo-licentie om welke reden dan ook in te trekken, in welk geval je ermee instemt de link te verwijderen en het gebruik van het logo te stoppen binnen 12 uur na kennisgeving van intrekking. In een dergelijk geval is het je verboden de Link te herstellen of het Logo te gebruiken zonder verdere schriftelijke toestemming van BBA.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 


Blijf op the hoogte:

Body Balance Anneloes


It Ferset 27
8754 LB Makkum

KVK: 57975736 / Btw: NL001447939B87

Tel: 06 11 05 48 74, maar bel je tijdens een behandeling, dan neem ik niet op. Ik bel je dan zo snel mogelijk terug.

info@bodybalanceanneloes.nl